Lugia

Lugia Lugia

Description

Lugia is a psychic/flying Pokémob.