Cherrim

Cherrim Cherrim

Description

Cherrim is a grass Pokémob.
Cherrim evolves from Cherubi.